Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Overleg over compensatie winkeliers Ter Apel na diefstal door asielzoekers

Trending story found on www.ad.nl
Overleg over compensatie winkeliers Ter Apel na diefstal door asielzoekers
De overheid denkt na over een manier om ondernemers die de dupe zijn van diefstal door asielzoekers in Ter Apel tegemoet te komen. De winkeliers zeggen jaarlijks tienduizenden euro's schade te lijden. Die kunnen ze vaak niet op de dieven verhalen.  
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments