Nederlandse Media Powered by Trendolizer

’Aangifte misbruik op crèche niet serieus genomen’

Trending story found on www.telegraaf.nl
’Aangifte misbruik op crèche niet serieus genomen’
De politie ontmoedigt ouders om aangifte te doen over misbruik op de kinderopvang. Dat stelt belangenclub BOinK. Zedenadvocaten herkennen het beeld. „Dan wordt er gezegd: het is moeilijk te bewijzen. Het zijn kleine kinderen. Fantasie en spel lopen door elkaar”, zegt Richard Korver, die voorzitter is van het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments