Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Ambulancepersoneel krijgt kogelwerende vesten

Trending story found on nos.nl
Ambulancepersoneel krijgt kogelwerende vesten
De hulpverleners zijn niet verplicht de vesten te dragen, maar ze moeten zelf de situatie inschatten.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments