Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Amsterdam wordt vuurwerkvrij, knallen alleen nog in speciale zones

Trending story found on www.ad.nl
Amsterdam wordt vuurwerkvrij, knallen alleen nog in speciale zones
Zomaar overal in Amsterdam vuurwerk afsteken wordt vanaf de jaarwisseling van 2019 en 2020 verboden. Net als in Rotterdam gaat de gemeente zones aanwijzen waar particulieren nog wel mogen knallen. De rest van de hoofdstad is dan vuurwerkvrij.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments