Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Duizenden dode vissen in de Berkel door lek in leiding

Trending story found on nos.nl
Duizenden dode vissen in de Berkel door lek in leiding
Het restwater uit een zuivelfabriek in Lochem kwam in de rivier terecht. Daardoor ging het zuurstofgehalte naar beneden en kwamen de vissen in de problemen.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments