Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Famke Louise tekent contract bij Ali B

Trending story found on www.nu.nl
Famke Louise tekent contract bij Ali B
Zangeres Famke Louise heeft een contract getekend bij SPEC., het artiestenmanagementbureau van Ali B en zijn vrouw Breghje Kommers.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments