Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Gorbatsjov waarschuwt voor nieuwe Koude Oorlog

Trending story found on www.nu.nl
Gorbatsjov waarschuwt voor nieuwe Koude Oorlog
De voormalige Sovjetleider Michail Gorbatsjov heeft opnieuw gewaarschuwd voor de oplopende spanningen tussen Rusland en de Verenigde Staten en niet terug te keren naar de dagen van de Koude Oorlog.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments