Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Kabinet vreest groeiende invloed China en komt met actieplan

Trending story found on www.ad.nl
Kabinet vreest groeiende invloed China en komt met actieplan
Het kabinet werkt aan een nieuwe strategie om risicovolle bedrijfsovernames en spionage door China tegen te gaan. Bewindslieden maken zich ernstig zorgen over de toenemende invloed van het communistische land op Nederland.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments