Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Kogelvrije vesten voor ambulance-personeel

Trending story found on www.telegraaf.nl
Kogelvrije vesten voor ambulance-personeel
Personeel van ambulances in heel Nederland krijgt kogel- en steekwerende vesten aangeboden. Zuid-Limburg is de eerste regio die tot de aanschaf daarvan overgaat. Op termijn volgt de rest van ons land.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments