Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Onbevoegden mogen in geval van nood lesgeven op basisschool

Trending story found on www.nu.nl
Onbevoegden mogen in geval van nood lesgeven op basisschool
Basisscholen die kampen met een tekort aan leraren mogen voor sommige vakken mensen voor de klas zetten die geen lerarendiploma hebben, maar wel over specialistische kennis beschikken. Het gaat daarbij om de vakken muziek, drama, handenarbeid, kunst en wereldoriëntatie.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments