Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Slob: in noodgevallen les handenarbeid door een kunstenaar

Trending story found on nos.nl
Slob: in noodgevallen les handenarbeid door een kunstenaar
De minister heeft op een rij gezet met welke onorthodoxe maatregelen scholen het lerarentekort kunnen opvangen.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments