Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Van teeuw tot walfijn: de meest bijzondere kruisingen in dierenland

Trending story found on www.ad.nl
Van teeuw tot walfijn: de meest bijzondere kruisingen in dierenland
De geboorte van Zippy de zezel - een kruising tussen een zebra en een ezel - was gisteren wereldnieuws. Het in Engeland geboren beestje is echter lang niet het enige hybride dier.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments