Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Vuurwerk in Amsterdam vanaf volgend jaar alleen in speciale zones

Trending story found on nos.nl
Vuurwerk in Amsterdam vanaf volgend jaar alleen in speciale zones
Amsterdam volgt het voorbeeld van andere steden die vuurwerkoverlast en de inzet van hulpdiensten aanzienlijk willen inperken.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments