Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Wát een anti-climax in Robinson

Trending story found on www.ad.nl
Wát een anti-climax in Robinson
Wie wint welke proef, lijdt het meeste honger of smeedt de gemeenste plannetjes om anderen weg te stemmen? Verslaggever Dennis Jansen kijkt in de rubriek Expeditie Jansen wekelijks in vier thema’s terug op Expeditie Robinson.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments