Nederlandse Media Powered by Trendolizer

1830 herten mogen worden afgeschoten

Trending story found on www.telegraaf.nl
1830 herten mogen worden afgeschoten
Boswachters van Staatsbosbeheer mogen 1830 edelherten afschieten in de Oostvaardersplassen.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments