Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Afschieten 1.800 edelherten Oostvaardersplassen mag van rechter doorgaan

Trending story found on www.nu.nl
Afschieten 1.800 edelherten Oostvaardersplassen mag van rechter doorgaan
De provincie Flevoland heeft de vergunning om ruim 1.800 edelherten in de Oostvaardersplassen af te schieten rechtmatig afgegeven. Dat is het oordeel van de rechter, die de uitspraak schriftelijk bekend maakte. Daardoor mag Staatsbosbeheer beginnen met het afschieten van 1.830 herten.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments