Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Ezel krijgt spuitje op straat, omwonenden kinderboerderij geschokt

Trending story found on www.ad.nl
Ezel krijgt spuitje op straat, omwonenden kinderboerderij geschokt
Een kinderboerderij in het Zeeuwse Terneuzen heeft vandaag één van haar ezels langs de kant van de weg laten inslapen. Het dode dier is afgedekt met een zeiltje en blijft tot morgenochtend liggen. Omwonenden reageren geschokt op de gang van zaken. 
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments