Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Ruim 1800 herten in Oostvaardersplassen mogen worden afgeschoten

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
Ruim 1800 herten in Oostvaardersplassen mogen worden afgeschoten
Ruim 1800 edelherten in de Oostvaardersplassen mogen worden afgeschoten. Dat heeft de rechtbank in Midden-Nederland vandaag bepaald.
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments