Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Terugkeer 'echte Sint' bij RTL ontroerde 1,6 miljoen kijkers

Trending story found on www.ad.nl
Terugkeer 'echte Sint' bij RTL ontroerde 1,6 miljoen kijkers
Het cadeautje van RTL 4 om de ‘oude’ Sint Bram van der Vlugt opnieuw zijn kostuum te laten aantrekken, is in zeer goede aarde gevallen bij de kijkers. Sint en Paul pakken uit kon op pakjesavond rekenen op 1,6 miljoen kijkers. De laatste keer dat RTL zoveel kijkers trok op een woensdag is 2,5 jaar geleden.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments