Nederlandse Media Powered by Trendolizer

'Twee boswachters Oostvaardersplassen willen geen gezonde herten afschieten'

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
'Twee boswachters Oostvaardersplassen willen geen gezonde herten afschieten'
Twee van de vier boswachters van de Oostvaardersplassen hebben zich laten overplaatsen, omdat ze geen gezonde dieren willen afschieten.
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments