Nederlandse Media Powered by Trendolizer

’Uw kind kan gevolgen hele leven meedragen’

Trending story found on www.telegraaf.nl
’Uw kind kan gevolgen hele leven meedragen’
De burgemeester van het Brabantse Cuijk, Wim Hillenaar, roept ouders met klem op om hun kinderen níet naar Katwijk te laten komen, een dorp in zijn gemeente. Doen ze dat wel, dan kan dat vervelende gevolgen hebben.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments