Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Verkeer moet veiliger, is vierkant fietspad bij rotonde een oplossing?

Trending story found on nos.nl
Verkeer moet veiliger, is vierkant fietspad bij rotonde een oplossing?
Met een landelijk actieplan willen de rijksoverheid, provincies en gemeenten de veiligheid op fietspaden verbeteren en gevaarlijke rotondes en kruispunten onder handen nemen. In Amersfoort deden ze dat begin dit jaar al, maar helpt het?
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments