Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Winkel overvallen in Zaandam

Trending story found on www.noordhollandsdagblad.nl
Winkel overvallen in Zaandam
ZAANDAM Een winkel aan de E.Heijmanstraat is donderdagavond overvallen
[Source: www.noordhollandsdagblad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments