Nederlandse Media Powered by Trendolizer

'Zeven medewerkers Tweede Kamer slachtoffer #MeToo'

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
'Zeven medewerkers Tweede Kamer slachtoffer #MeToo'
Zeven Tweede Kamermedewerkers zeggen slachtoffer te zijn geworden van seksuele intimidatie. Vijf keer was een collega of leidinggevende betrokken. In twee gevallen ging het om een 'extern' iemand, bijvoorbeeld burgers die de Kamer bezoeken of politici en hun medewerkers, meldt NRC.
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments