Nederlandse Media Powered by Trendolizer

’Zo dood als een pier’ mag binnenkort niet meer

Trending story found on www.telegraaf.nl
’Zo dood als een pier’ mag binnenkort niet meer
Zo dood als een pier, als een rat in de val of bloeden als een rund. Die dierlijke spreekwoorden en gezegden gebruik je wellicht met enige regelmaat. Maar als het aan een dierenrechtenorganisatie ligt, komt hier binnenkort een einde aan.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments