Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Koolhydraten schrappen is echt slecht voor je gezondheid

Trending story found on www.ad.nl
Koolhydraten schrappen is echt slecht voor je gezondheid
Wie volkorenproducten en noten en zaden eet, verkleint daarmee de kans op een hartaandoening en vroege sterfte. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Wereld Gezondheids Organisatie WHO.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments