Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Laat ze maar komen met die rechtszaak

Trending story found on www.nrc.nl
Laat ze maar komen met die rechtszaak
Medicijnproductie: Komende week opent de Haagse apotheker Paul Lebbink een laboratorium om zelf medicijnen te maken die anders alleen voor enorme bedragen via grote farmabedrijven te verkrijgen zijn. NRC volgde zijn voorbereidingen op de strijd met de industrie.
[Source: www.nrc.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments