Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Ligt Nicolette Kluijver in scheiding?

Trending story found on www.telegraaf.nl
Ligt Nicolette Kluijver in scheiding?
Heeft ze net haar vriend Dennis Weening als medepresentator ’verloren’ bij Expeditie Robinson, nu heeft het er na een inmiddels alweer verwijderd bericht op Instagram alle schijn van dat zij en haar vriend Joost een punt achter hun relatie hebben gezet.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments