Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Magnetische noordpool verplaatst zich rap oostwaarts

Trending story found on www.metronieuws.nl
Magnetische noordpool verplaatst zich rap oostwaarts
Geologen kunnen niet verklaren waarom het magnetisch veld van de aarde de afgelopen jaren steeds sneller lijkt te veranderen, zo meldt het wetenschappelijke tijdschrift Nature.
[Source: www.metronieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments