Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Oceanen warmen sneller op dan gedacht

Trending story found on nos.nl
Oceanen warmen sneller op dan gedacht
De bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments