Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Provincie verdubbelt aantal jagers Oostvaardersplassen

Trending story found on www.ad.nl
Provincie verdubbelt aantal jagers Oostvaardersplassen
Het aantal jagers dat in de Oostvaardersplassen 1830 herten afschiet, wordt verdubbeld. Dat zegt een woordvoerder van de Flevolandse gedeputeerde Harold Hofstra.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments