Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Rutte zou bedreigers van hulpverleners 'liefst in elkaar slaan'

Trending story found on nos.nl
Rutte zou bedreigers van hulpverleners 'liefst in elkaar slaan'
De premier erkende dat de maatregelen voor een veilige jaarwisseling onvoldoende hebben gewerkt.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments