Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Slangenvangers redden python die bedekt is met honderden teken

Trending story found on www.ad.nl
Slangenvangers redden python die bedekt is met honderden teken
Slangenvangers in Australië hebben een tapijtpython gered die meer dan vijfhonderd teken op zich had. Het reptiel lag in een zwembad in een achtertuin in de stad Gold Coast in Queensland.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments