Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Verkoop cassettebandjes stijgt hard

Trending story found on www.nu.nl
Verkoop cassettebandjes stijgt hard
De verkoop van cassettebandjes is de afgelopen vijf jaar vervijfvoudigd. Dat zegt de enige overgebleven cassettebandjesfabriek van de Benelux.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments