Nederlandse Media Powered by Trendolizer

YouTuber Kaj Gorgels nieuwe presentator Expeditie Robinson

Trending story found on nos.nl
YouTuber Kaj Gorgels nieuwe presentator Expeditie Robinson
Gorgels was samen met Art Rooijakkers en John Williams in de running voor de baan.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments