Nederlandse Media Powered by Trendolizer

GeenStijl: Nieuw! Krakers voortaan binnen 3 dagen op straat

Trending story found on www.geenstijl.nl
GeenStijl: Nieuw! Krakers voortaan binnen 3 dagen op straat
In plaats van acht weken door het aanspannen van een rechtszaak kunnen krakers nu via een nieuwe blitzwet binnen drie dagen uit HUN huis gejankt worden. Sfeerbeeld van vorig jaar, onderstaand.
[Source: www.geenstijl.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments