Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Kabinet: Niet meer dan twee wettelijke ouders voor kind

Trending story found on www.nu.nl
Kabinet: Niet meer dan twee wettelijke ouders voor kind
Het wordt voor kinderen niet mogelijk om meer dan twee wettelijke ouders te hebben. Het kabinet heeft vrijdag besloten dat er een vorm van 'deelgezag' komt voor stiefouders of pleegouders en legt de aanbeveling van een staatscommissie om het ouderschap uit te breiden naar vier wettelijke ouders naast zich neer.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments