Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Peiling: Rutte III populairder dan ooit

Trending story found on www.ad.nl
Peiling: Rutte III populairder dan ooit
Het kabinet-Rutte III is nog nooit zo populair geweest als nu. Door de recent bereikte akkoorden over pensioen en klimaat stijgt de tevredenheid over Rutte III naar recordhoogte. Toch geloven maar weinig Nederlanders dat alle klimaatmaatregelen voor iedereen betaalbaar zullen zijn.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments