Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Speciale opvang voor ‘gevaarlijke’ jihadkinderen bij terugkeer in Nederland

Trending story found on www.ad.nl
Speciale opvang voor ‘gevaarlijke’ jihadkinderen bij terugkeer in Nederland
Potentieel gevaarlijke kinderen van jihadisten worden na terugkeer in ons land ondergebracht op een speciale opvanglocatie. Daar worden ze 24 uur per dag geobserveerd en begeleid om te bepalen of ze een bedreiging vormen voor de samenleving.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments