Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Utrecht roept 'klimaat-noodtoestand' uit

Trending story found on nos.nl
Utrecht roept 'klimaat-noodtoestand' uit
Een meerderheid van de gemeenteraad vindt dat de stad "een maximale inspanning moet leveren om de opwarming van de aarde zo veel als mogelijk te beperken".
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments