Nederlandse Media Powered by Trendolizer

'Veel uitzendbureaus discrimineren nog steeds op verzoek'

Trending story found on www.nu.nl
'Veel uitzendbureaus discrimineren nog steeds op verzoek'
Uitzendbureaus die niet zijn aangesloten bij de brancheorganisaties ABU en NBBU werken op grote schaal mee aan discriminatie. Dat komt naar voren uit een steekproef in opdracht van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments