Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Wateroverlast door onweersbuien, code geel in groot deel Nederland

Trending story found on www.nu.nl
Wateroverlast door onweersbuien, code geel in groot deel Nederland
De onweersbuien die vrijdag over Nederland trekken, hebben op verschillende plaatsen voor wateroverlast gezorgd. Voor een groot deel van het land geldt momenteel code geel. De waarschuwing van het KNMI geldt niet voor Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments