Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Amsterdamse politie stelt onderzoek in naar lek in zoon Halsema-zaak

Trending story found on www.ad.nl
Amsterdamse politie stelt onderzoek in naar lek in zoon Halsema-zaak
De politie Amsterdam gaat onderzoek doen naar naar het lekken van privacygevoelige informatie naar Telegraaf-journalist John van den Heuvel over de arrestatie van de 15-jarige zoon van burgemeester Femke Halsema. De zaak is gelekt omdat strafzaken tegen minderjarigen sowieso worden afgeschermd. Daarnaast werd vanmorgen bekend dat de naam van de zoon van Halsema vrijwel direct na zijn arrestatie al afgeschermd werd.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments