Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Euromunt met adelaar en hakenkruis duikt op in Noord-Brabant: ‘Een akelig iets’

Trending story found on www.pzc.nl
Euromunt met adelaar en hakenkruis duikt op in Noord-Brabant: ‘Een akelig iets’
Een vrouw uit Asten vond gisteren een wel erg opmerkelijke munt tussen haar geld. De munt van 2 euro, met de afbeelding van Beatrix erop, heeft een extra beeltenis. Een tweede afbeelding van een adelaar met daaronder een hakenkruis zat in de munt geslagen.
[Source: www.pzc.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments