Nederlandse Media Powered by Trendolizer

GeenStijl: Heel Holland haat Halsema hitpiece

Trending story found on www.geenstijl.nl
GeenStijl: Heel Holland haat Halsema hitpiece
Iedereen boos op Teledinges vanwege Halsema-artikel, privacyschenders van NOS, NRC Halsemabashblad, HP/De Tijd en Quote gaan weer vrijuit. 
[Source: www.geenstijl.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments