Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Met slaaptekort naar je werk: 'Mensen overzien de gevolgen niet'

Trending story found on www.nu.nl
Met slaaptekort naar je werk: 'Mensen overzien de gevolgen niet'
Energieloos, weinig concentratie, een verminderd probleemoplossend vermogen: slaap heeft het nodige effect op onze kantoorprestaties. Maar is het daarmee een zaak van de baas?
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments