Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Moeten werkende mensen beter worden beloond?

Trending story found on vrouw.nl
Moeten werkende mensen beter worden beloond?
Een gezin bestaande uit twee hardwerkende mensen met één kind waarbij de ouders allebei een minimuminkomen verdienen, houdt per maand slechts 125 euro meer over dan een gezin bestaande uit een kind waarvan de ouders allebei in de bijstand zitten, concludeert het VVD-raadslid Claire Martens vanda...
[Source: vrouw.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments