Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Twee Belgische broers worden drie minuten na elkaar vader

Trending story found on www.pzc.nl
Twee Belgische broers worden drie minuten na elkaar vader
De broers Jordi en Sweder Broes werden deze week allebei voor het eerst vader. Allebei op 10 augustus. Met drie minuten verschil, op dezelfde afdeling in het ziekenhuis in een kamer naast elkaar. De aankondiging van dat heugelijke nieuws? Inderdaad, die gebeurde toevallig ook al op hetzelfde familiefeest. 
[Source: www.pzc.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments