Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Voor het eerst reclames met genderstereotypen geweerd in Groot-Brittannië

Trending story found on nos.nl
Voor het eerst reclames met genderstereotypen geweerd in Groot-Brittannië
In een van de reclames zijn twee vaders zo afgeleid door ontbijtgerechtjes dat ze hun kinderen uit het oog verliezen.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments