Nederlandse Media Powered by Trendolizer

VVD: ’Werken loont bijna niet’

Trending story found on www.telegraaf.nl
VVD: ’Werken loont bijna niet’
Een gezin bestaande uit twee hardwerkende Amsterdammers met één kind waarbij de ouders allebei een minimuminkomen verdienen, houdt per maand slechts 25 euro meer over dan een Amsterdams gezin bestaande uit een kind waarvan de ouders allebei in de bijstand zitten.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments